trenger ikke nødvendigvis bety at de har en psykisk. Det er legen som bestemmer hvor lenge man sykmeldes, det er i første omgang vanlig å sykmeldes fram til begravelsen

Les mer…