begrense skadeomfanget og forebygge økonomisk tap. Det er foreldrene som til slutt skal bestemme hva slags samværsordning som skal praktiseres. Ved erstatningskrav mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter

Les mer…