forholdene på stedet. Dessuten er det et samisk navnemiljø ved Nordisk samisk institutt i Guovdageaidnu/Kautokeino. Det første initiativet til å rette opp skrivemåten ble tatt med Gerhard Munthes matrikkelrevisjon

Les mer…