opptak. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det legges stor vekt på samarbeid i grupper. Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid

Les mer…