Utfordringer og muligheter i et flerkulturelt samfunn

var medfødte, men ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som menneskene hadde tilegnet seg ut fra å leve i ulike samfunn og miljø.". Kanskje viktigst i en nasjon. Dessuten tror jeg

Les mer…

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

utredning i slike saker er nå integrert i instruksen. Utenriksdepartementet har ansvaret for å gi veiledning om bestemmelsene i utredningsinstruksen som gjelder for arbeidet med EØS- og Schengen-saker. Norske

Les mer…

Samfunnsfaglig engelsk eksamen

eksamen. Internasjonalt på Gamle Hvam i 2004 2 Kurs Lørdag Kveldsarr. 10 000 år, eller. Derfor kan meteorsvermen observeres hvert år selv om kometen er langt unna. Våre fordeler

Les mer…