områder av dagens Hessen, Baden-Württemberg og nordlige Bayern. Selv land med lave produksjonskostnader, som India og Kina, hadde stor import fra England. Norsk tekstilindustri oppstod i industriell skala ved

Les mer…