meldekort elektronisk, men du kan også sende papirmeldekort i posten. NAV vil da, blant annet, bruke opplysningene fra CV-en din. Hvorfor skal du sende meldekort? Gjennom meldekortet orienterer du

Les mer…