Flytting av arbeidssted

beslutningen om å gjennomføre endringer i arbeidsforholdet må være saklig, betyr rett og slett at du må ha en god grunn og et nødvendig behov for å gjennomføre endringen.

Les mer…

Hvordan melde flytting

og med ha godkjent modeller og tegninger som ble ham forelagt av Heinrich Himmler, og forordnet at konstruktørene skulle gis «omfattende støtte». Hvis tiltalte blir funnet skyldig, skal retten

Les mer…