Bør norge ta imot flere flyktninger

til en økonomisk belastning i samfunnet. Det er selvfølgelig mange som er åpne mot å akseptere andres kulturer, men til tross for dette, like barn leker best. I stedet

Les mer…

Argumenter for og imot flyktninger

på denne tiden. Beleiringen av Jerusalem i år 70 førte til at romerne ødela det meste av tempelet i Jerusalem og i henhold til en del redegjørelser, plyndret

Les mer…

Hvor mange flyktninger kom til norge i 2018

statens egen lutherske kirke gjaldt forøvrig alle mennesker, og endog norske ikke-lutherske kristne var uten rettigheter fram til 1800-tallet, da Norge fikk Dissenterloven av 1845 som 6 år senere

Les mer…

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

er nok å stemme ned et av forslagene om retten til familiegjenforening skal bevares. Asyl: Forslaget vil fullstendig ødelegge rettsikkerheten for asylsøkere og er i realiteten et forøkt på

Les mer…

Argumenterende tekst om flyktninger

tørke sender folk på flukt, og i sårbare områder som Sahel i Afrika fører dessuten klimaendringer til at tradisjonelt landbruk ikke lenger er mulig å drive på samme måte

Les mer…

Flyktninger lesvos

bare kvinner. Norske soldatar på veg ut av Afghanistan - uvissa breier seg når den internasjonale styrken nå pakkar saman. Og hvem er dette. Dette er U-rix på Lørdag!

Les mer…