Dialogmøte 2 lege

hos arbeidsgiveren i mist 2 måneder før arbeidsuførheten inntrådte. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (56) fra Eigersund ble valg som partiets fylkesordførerkandidat ved neste års fylkestingsvalg. Eksempel: du jobber

Les mer…

Nav dialogmøte 1

oppfølgingsplan så tidleg som mogleg og seinast innan fire veker etter at arbeidstakar blir sjukmeld. . 8.0 Fråværsstatistikk Fråværsdata skal synleggjerast for kvart kvartal, slik at både leiinga og

Les mer…