Bøye adjektiv

deres ord blir lest opp. Biceps har flere funksjoner, men den viktigste er altså å rotere (strekke) underarmen ( supinasjon ) og bøye (flektere) albuen. Reglene tillot altså også

Les mer…

Å bøye verb

eksempel på hvordan norske muslimer prøver å overbevise kristne om at de tar feil. Ved å være til stede på hverandres gudstjenester, ble mange av oss mer fortrolige med

Les mer…

Bøye verb nynorsk

at partisippet oppfører seg på same måte som eit adjektiv i setninga. Eit kjøpt hus, det kjøpte huset, kjøpte hus eit raudt hus, det raude huset, raude hus

Les mer…