etter en uke med lærdom og opplevelser. Organisasjonsendringen skal, sammen med andre aktiviteter, bidra til nye måter å jobbe på som sikrer større gjennomføringskraft, utvikling av framtidig kompetanse, god

Les mer…