Meldekort nav arbeidsavklaringspenger

meldekort elektronisk, men du kan også sende papirmeldekort i posten. NAV vil da, blant annet, bruke opplysningene fra CV-en din. Hvorfor skal du sende meldekort? Gjennom meldekortet orienterer du

Les mer…

Arbeidsavklaringspenger behandlingstid

oversikt over alle hjelpemidler du kan søke. Les mer om bilsaker. Maksimal behandlingstid er fire måneder, men de fleste søknader avgjøres raskere. Navn organisasjonsnummer e-postadresse, telefonnummer, hva lurer du

Les mer…

Arbeidsavklaringspenger feriepenger

til behandleren eller tjenesteyteren. Klarer du å jobbe, men har problemer med å reise til og fra arbeidsstedet? Grunnen til at du ikke kan jobbe må være

Les mer…